Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Czy opłaty za wywóz śmieci są kosztem podatkowym

Czy opłaty za wywóz śmieci są kosztem podatkowym

Wszyscy już chyba wiemy, że od 1 lipca 2013 gminy przejmują kontrolę nad gospodarką odpadami. Wchodzi w życie ustawa z 1 lipca 2011 r (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Do gminy będzie należało pobieranie opłaty za wywóz śmieci, wybranie w drodze przetargu firmy wywożącej i zajmującej się recyclingiem. Tak więc wszystkie obowiązki związane z gospodarką odpadami spoczywają na gminach. Opracowane zostały nowe zasady segregacji i związane z tym opłaty.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą opłacać firm wywożących śmiecie, ale będą wpłacać wg z góry ustalonych stawek opłaty do gminy na której terenie zlokalizowana jest nieruchomość. To samo dotyczy przedsiębiorców.

Koszty poniesione w związku z wywozem śmieci uznać należy za pośrednie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Pośredni, ponieważ nie jest związany z konkretnym przychodem przedsiębiorcy a jest niezbędny do poniesienia w codziennym funkcjonowaniu firmy. Czynności związane z wywozem nieczystości nie są opodatkowane podatkiem VAT, dlatego w całości stanowić mogą koszt firmy.

Zaliczanie kosztów wywozu śmieci podlega ustawie o PIT i ustawie o CIT podobnie jak koszt wody, energii elektrycznej, czy podatku od nieruchomości czy dzierżawy.

Wg ustawy o CIT ważny jest tzw. dzień poniesienia kosztów, a ustawowo jest nim dzień zaksięgowania, ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub

innego dowodu w przypadku braku faktury czy rachunku. Wyjątek stanowi przyjcie jako koszty rezerw czy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wg ustawy o PIT będą występowały rożne możliwości rozliczenia:

  • dla ksiąg rachunkowych pośrednie koszty uzyskania przychodów są potrącane w dacie ich poniesienia, czyli jak wyżej, w ustawie o CIT,
  • księgi przychodów i rozchodów jest możliwość wyboru metody kasowej bądź metody memoriałowej.

 

Faktura za wywóz śmieci zwolniona z VAT czy nie podlega VAT

W tej sprawie nie ma dotąd jednolitego stanowiska władz podatkowych i w indywidualnych opiniach są różne stanowiska odnośnie kwalifikowania tego typu czynności dla potrzeb VAT:

  • pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w ramach zadań jednostki samorządu terytorialnego, dlatego czynność ta podlega VAT. Gospodarowanie odpadami należy do zadań publicznych nałożonych przepisami prawa, tak więc gmina korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
  • pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest czynnością mieszczącą się w sferze publicznoprawnej, w wykonywaniu której gmina występuje w roli organu władzy publicznej. Wówczas gminę należy traktować, jako organ władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami prawa. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w takiej sytuacji nie podlega opodatkowaniu VAT.

Oczekujemy, że minister finansów – zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej – będzie dążył do zapewnienia jednolitego stosowania prawa i wyda w tej sprawie interpretację ogólną, ale dopóki tego nie zrobi, sytuacja nie jest jednoznaczna.

Po szczegółowe porady zapraszamy do naszej Kancelarii.

 

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close