Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Nie tylko PIT do końca kwietnia.

Nie tylko PIT do końca kwietnia.

 Płacisz składki na ZUS – sprawdź dokumenty składane w 2012 roku

Równocześnie z terminem składania rocznych rozliczeń podatkowych od osób fizycznych za rok 2012  mija termin dokonania korekty danych złożonych w dokumentach rozliczeniowych ZUS w 2012 roku.

Należy ostatecznie dokonać sprawdzenia deklaracji:

ZUS DRA – rozliczenie z ZUS,

ZUS RSA – imienne miesięczne raporty o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,

ZUS RZA – imienne  miesięczne raporty o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,

ZUS RCA – imienne miesięczne raporty o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach.

Składając korektę do poprawionego dokumentu należy dołączyć błędny dokument oraz wszystkie pozostałe raporty imienne stanowiące komplet dokumentów korygujących.

W jakich terminach dokonuje się korekt deklaracji ZUS w ciągu roku.

Płatnik składek zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentów ZUS zarówno w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez siebie samego jak i przez ZUS, przy czym musi on sporządzić i przekazać korygujące dokumenty do ZUS w terminie:

  1. Do 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości przez samego podatnika bądź uzyskania zawiadomienia z ZUS o stwierdzeniu nieprawidłowości.
  2. Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS – jeżeli wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład jest konieczność korekty danych.
  3. Do 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – o ile konieczność korekty była stwierdzona w wyniku kontroli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo dokonania korekty błędów znajdujących się w deklaracjach rozliczeniowych płatników składek a także w raportach imiennych o ile stwierdzi, że jest to możliwe to w przypadku stwierdzenia rozbieżności między podstawą wymiaru składek a wysokością składek, za prawidłową przyjmie podstawę składek. Następnie dokona zmian danych na koncie płatnika składek i na koncie ubezpieczonego.

Gdy po 30 kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach może nałożyć na płatnika karę w wysokości do 5 tys. zł grzywny za błędy w dokumentach ZUS

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, nasza Kancelaria prowadzi pełną dokumentację kadrową dla naszych klientów. Poza tym udzielamy konsultacji przedsiębiorcom samodzielnie rozliczającym swoich pracowników.

 

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close