Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Zbliża się termin składania rocznego PITu za rok 2012

Zbliża się termin składania rocznego PITu za rok 2012

Pomagamy w poprawnym wypełnieniu zeznania podatkowego

Do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie podatkowe za rok 2012.

Jaki formularz zeznania podatkowego wypełnić za rok 2012 ?

*

PIT-36 – pozarolniczą działalność gospodarczą, najem i dzierżawa opodatkowana skalą podatkową, pracę za granicą, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, samodzielnie opłacający samodzielnie zaliczki na podatek, z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Załącznikami do PIT-36 mogą być:

  • PIT-B – przychody, koszty, dochód lub strata z działalności prowadzonej samodzielnie, a także w spółkach niebędących osobami prawnymi – małżonkowie zawsze wypełniają odrębne PIT-B.
  • PIT-D – odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych, odsetki od kredytu lub pożyczki na cele mieszkaniowe. Małżonkowie, nie będący w separacji, zawsze składają jeden załącznik PIT-D.
  • PIT-M – dodatek o dochodach małoletnich dzieci.
  • PIT-O – odliczenia darowizn, rehabilitacji, Internetu. Małżonkowie składają jeden załącznik PIT-O.
  • PIT-ZG – informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku.
  • PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT-D.

 

*

PIT-37 – pracę ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, zlecenia, kontraktów menedżerskich, dochody z zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej, zasiłki opodatkowane wg skali podatkowej, emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne, należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach rolniczych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendia, prawa autorskie i inne prawa majątkowe, świadczenia z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej,

 

Osoby rozliczające się na formularzu PIT – 37 nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, nie doliczają dochodów małoletnich dzieci, nie odliczają strat z lat ubiegłych.

Załącznikiem do PIT – 37 może być PIT – D i PIT – 0

*

Formularz PIT-36L opodatkowani podatkiem liniowym

Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-28 – czyli ryczałtowe rozliczanie działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy.

*

Formularz PIT-28 pozarolniczej działalności gospodarczej, lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Załączniki do PIT-28: PIT-28A, PIT-28B, PIT/D,PIT/O, PIT/2K.

PIT-28A przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko lub z najmu, lub innych umów o podobnym charakterze.

PIT-28B przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osób fizycznych

*

Formularz PIT-38 – dochody ze sprzedaży akcji i udziałów, papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach z osobowość prawną, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Załączniki do PIT-38: PIT-ZG

*

Formularz PIT-16A – rozliczenie karty podatkowej

Osoba rozliczająca się formularzem PIT 16 nie może rozliczyć się ze współmałżonkiem

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close