Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Na czym polegają e – kontrole ?

Na czym polegają e – kontrole ?

E-kontrola polega na pobraniu danych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego firmy i poddawaniu ich elektronicznej analizie zamiast przeglądania dokumentów u podatnika. E-kontrola umożliwia znaczne zwiększenie ilości kontroli prowadzonych przez urzędników i staje się coraz bardziej popularna.

Pod względem prawnym e-kontrola to typowa metoda sprawdzania poprawności działania podatników. Nie stanowi przekroczenia kompetencji a dzięki elektronicznej analizie może być dokładniejsza niż tradycyjne metody. E-kontrola skraca czas kontroli zwłaszcza w firmach, które księgują dużą ilość dokumentów.

Podstawą prowadzenia takich działań jest art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że kontrolerzy są uprawnieni do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej.

Urząd ma obowiązek zapowiedzieć kontrolę. E-kontroli dokonują pracownicy urzędów skarbowych, którzy znają parametry programów stosowanych w firmach. Podatnicy – na ich wezwanie – są proszeni o przekazanie pisemnej informacji o nazwach i wersjach stosowanych programów oraz wszystkich potrzebnych urzędnikom informacji niezbędnych do przeprowadzenia e-kontroli.

Dane pobrane od podatnika w formie elektronicznej poddawane są przez urzędników specjalnym analizom. Wykorzystuje się do tego specjalistyczne oprogramowania informatyczne: ACL lub IDEA. Pozwalają one zweryfikować dane setek kontrahentów, ocenić poprawność księgowań, zbadać obliczenia kursowe, sprawdzić numerację faktur, porównać zaksięgowaną sprzedaż z zakupami, porównać koszty z obrotami…

Analiza prowadzona jest w zależności od przewidywanego zakresu kontroli a nawet bardzo duża ilość materiału do analizy nie stanowi przeszkody ani nie spowalnia pracy. Dzięki temu, że e-kontrole zajmują mniej czasu i pozwalają na kompleksowe sprawdzenie działań podatnika, są efektywniejsze od tradycyjnych kontroli.

Urzędnicy kontrolujący nie mają obowiązku ograniczać się do materiału otrzymanego elektronicznie. Mogą zażądać materiałów źródłowych, poprosić o wyjaśnienia, przesłuchać świadków.

E-kontrola, kończy się protokołem, który zawiera opis dokonanych ustaleń, opisuje badaną dokumentację, ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli. Te dokumenty określają, w jakim zakresie elektroniczna analiza danych była podstawą wyciągniętych wniosków i jest łatwa do sprawdzenia.

Gdy podatnik nie zgadza się z ustaleniami po e-kontroli, ma prawo przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Podważyć można:

  • sposób ustalenia stanu faktycznego,
  • zasadność stwierdzenia nierzetelności badanych dokumentów księgowych,
  • ocenę prawną sprawy…

Zastrzeżenia i wyjaśnienia należy zgłosić do 14 dni od dnia doręczenia protokołu po e-kontroli. W przeciwnym razie urząd przyjmuje, że podatnik nie kwestionuje ustaleń e- kontroli. Kontrolerzy mają 14 dni na odpowiedź. W tym terminie powinni zawiadomić podatnika o sposobie ich załatwienia, wskazując, które nie zostały uwzględnione z uzasadnieniem prawnym i faktycznym prezentowanego stanowiska.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close