Porady podatkowo prawne dla Twojej firmy

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego w 2013 r.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego w 2013 r.

W przepisach o podatku dochodowym istnieje możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, w roku podatkowym w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Mówi o tym art. 22k ust.7-13 ustawy o pdof.. Żeby jednak Podatnik mógł skorzystać z takiej formy amortyzacji muszą być spełnione określone przez ustawodawcę warunki. Po pierwsze środek trwały musi być zaliczony do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. W grupie uprawnionej do korzystania z jednorazowej amortyzacji znajdują się podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku podatkowym oraz mali podatnicy, czyli tacy , których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Pamiętać należy również że łączna wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć kwoty 50.000 euro. Do przeliczenia w/w kwot stosujemy średni kurs euro z 1 października 2012r. w wysokości 4,1020 zł, czyli kurs ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Reasumując, za małego podatnika uważany jest ten podatnik, u którego wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczy 4.922.000 zł, natomiast łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć 205.000 zł

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszym doradcą.

Ta witryna ukrywa pliki cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na użycie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close